JURsat COMPUTERS - počítače televízia a internet pre Kežmarok

Prejsť na obsah
POKLADNICE
Novinky v zákone o ERP platné od 1. januára 2014Novinky v zákone o ERP platné od 1. januára 2014

Od januára budúceho roku sa nemôžu používať na predajných miestach pokladnice bez certifikátu. Podnikatelia majú mať ku každej pokladnici komunikačný kábel a v každej predajni bude vystavený „vzorový“ bloček. Aké ďalšie nové pravidlá prináša schálená novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici od 1. 1. 2014?

Presné pravidlá ako postupovať pri odňatí certifikátu fiskálnej pokladni či efektívnejší boj proti daňovým podvodom v segmente pokladníc. Aj to prináša novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP), ktorú schválil parlament.

Nové pravidlá budú platiť 1. 1. 2014.

Certifikát
Od januára budúceho roku zákon neumožňuje používať na predajných miestach pokladnice bez certifikátu.

Reaguje tak na prípad zo septembra tohto roka, kedy certifikačný orgán (EVPU) pristúpil o odňatiu certifikátu u jedného výrobcu. Následne finančná správa informovala listom 1 200 podnikateľov o tom, že pokladniciam, ktoré používajú, bol odobratý certifikát. V takomto prípade bude jednoznačný zákonom stanovený postup. Ak finančná správa doručí podnikateľovi informáciu o zrušení certifikátu akreditovanou osobou, podnikateľ má 30 dní na to, aby pokladňu vymenil za takú, ktorá spĺňa zákonné náležitosti. Následne pôvodnú pokladňu do 3 dní odhlási na daňovom úrade.

Ďalšou zmenou je, že podnikatelia majú mať od nového roka ku každej pokladni komunikačný kábel. Aby bolo možné v prípade potreby (napríklad kontroly finančnej správy) ihneď vyhotoviť intervalovú alebo prehľadovú uzávierku.

Vzorový bloček
Novinkou je aj to, že v každej predajni bude „vzorový“ bloček, aby si zákazník mohol porovnať s tým, ktorý dostal po svojom nákupe. Na bločku majú vyť výrazne vyznačené údaje potrebné pre jeho zaregistrovanie do Národnej bločkovej lotérie:

číslo daňového kódu pokladnice,
dátum, čas, suma a
ochranný znak „MF
“.

Pokladničná kniha
Novinky zaviedol zákon aj pri vedení pokladničnej knihy. Od januára je potrebné evidovať niektoré položky:

v prípade poškodenia pokladničnej plomby uvedie podnikateľ dátum a čas oznámenia poškodenia alebo chýbanie plomby servisnej organizácii, názov výrobcu, dovozcu, alebo distribútora , ktorému bol vydaný certifikát o tom, že pokladnica spĺňa náležitosti zákona,
v prípade, že podnikateľ pozastaví svoju živnosť, v knihe uvedie dátum, kedy sa tak stalo.
Pri ukončení prevádzky pokladnice či pri výmene fiskálnej pamäte pokladnice je podnikateľ povinný prevziať si od servisnej organizácie dátové médium s údajmi z fiskálnej pamäte. Prevzatie potvrdí svojím podpisom. Dáta s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte je potrebné uchovávať 5 rokov.

Podnikatelia nie sú povinní od 1. 1. 2014 viesť novú knihu pokladnice. Môžu naďalej používať tú, ktorú majú teraz, len je potrebné ručne do nej dopísať záznamy ustanovené novoprijatým zákonom.

Uchovávanie údajov, doklad "VKLAD"
Údaje z registračnej pokladnice je potrebné uchovávať 5 alebo 10 rokov.

Podnikateľ má uchovávať dátové médiá s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte do lehoty na zánik práva vyrubiť daň. Spravidla ide o dobu 5 rokov.

V prípade, ak správca dane vykonal úkon, napríklad začal u podnikateľa daňovú kontrolu, údaje je subjekt povinný uchovávať 10 rokov. Podnikateľom vyplynula z nového zákona aj povinnosť zabezpečiť uchovanie taxatívne uvedených dokladov chronologicky usporiadaných po dobu 5 rokov.

Mení sa aj doba a uchovanie dokladu „VKLAD“. Tá sa skracuje z jedného roka na lehotu 1 dňa. Podnikateľ ho bude uchovávať počas dňa jeho vyhotovenia.

Povinnosťou je podľa novely zákona používať pásku, ktorá zabezpečí uchovanie údajov 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli doklady vyhotovené. Mnohí podnikatelia povinnosť obchádzali tým, že bločky kopírovali. Kopírovanie bločkov však ani v súčasnosti nie je v súlade so zákonom.

NÁŠ TIP

AKCIE COMFOR

Každý mesiac  nové akcie, trháky do vypredania zásob.

_______________________
SERVIS POKLADNÍC

Servisné prehliadky pokladníc
MRP CRLX a ELCOM
_______________________
Anivirusové programy


ESET  online objednávka
_______________________
Unikátne elektronické stavebnice


Učiť sa formou hry, to je ta správna hračka pre Vaše det

Návrat na obsah