SERVIS VÝPOČTOVEJ TECHNIKY - JURsat COMPUTERS - počítače televízia a internet pre Kežmarok

Prejsť na obsah
SLUŽBY
ORIENTAČNÝ CENNÍK OPRÁV


ROBÍME AJ SERVIS TV LCD, PLAZMA A INÝCH ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Servis základných dosiek notebooku

Výmena konektorov USB, nápajacieho atď

45 EUR

Opravy elektroniky

od 60 EUR

Čistenie oxidácie

od 30 EUR

Výmena BGA čipu ( VGA, mostíky, nové diely )

od 90 EUR

Výmena čipov typu Maxim, Realtec atď

od 60 EUR

Výmeny LCD panelov – cena je uvedená vrátane záruky 24 mesiacov a garanciou na vadné pixely a dopravy

Výmena LCD panelu 8.9 – 10.1“

84 €

Výmena LCD panelu 11.6 – 13.3“

114 €

Výmena LCD panelu 14“

108 €

Výmena LCD panelu 15.4“

96 €

Výmena LCD panelu 15.6“

109 €

Výmena LCD panelu 17.3“

132 €

Dalšie opravy:

Opravy klávesnice ( doplnenie kláves atď.)

od 10 €

Opravy podsvietenia LCD

od 42 €

Servis a opravy ventilácie

od 24 €

Prevarenie / výmena pantov

od 45 €

Diagnostika

ZADARMO

Oprava touchpadu

od 24 €

Všetky ceny sú včetne diagnostiky, dopravného, balného a DPH.


Záručný servis

Počítačové zostavy


   Aj keď naše zostavy prechádzajú pred predajom náročnými testami, nie je technicky možné eliminovať všetky prípadné poruchy. Na všetky u nás zakúpené počítačové zostavy a komponenty poskytujeme záručný servis v minimálnej dobe trvania dva roky.
   Pri zostavách sa záruka vzťahuje na každý komponent osobitne a je presne špecifikovaná na rozpise zostavy, ktorý sa prikladá k počítaču pri jeho kúpe.  Na uplatnenie reklamácie je potrebný:

 • originál rozpisu zostavy odovzdaný zákaznikovi pri kúpe počítača,

 • doklad o zakúpení - faktúra, pokladničný blok,

 • skrinku PC zostavy (nemusí byť v originálnej krabici) bez známok mechanického poškodenia,

 • popis poruchy a jej vzniku - pri zapnutí, počas hrania, pri pozeraní filmu a pod.


Po prevzatí začína plynúť 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie. O jej priebehu informujeme zákazníkov telefonicky.

Komponenty a periférie


   Na samostatne zakúpené periférie a komponenty je minimálna, zákonom určená záručná lehota dva roky. Pri jej uplatňovaní je potrebné dodržať tento postup:

 • priniesť predmet reklamácie do našej predajne (ak nebolo so zákazníkom dohodnuté inak),

 • predložiť doklad o zakúpení spolu s identifikáciou reklamovaného výrobku (sériové číslo na zadnej strane pokladničného bloku, záručný list a pod),

 • čo najpresnejšie popísať prejavy poruchy, príčiny jej vzniku a pod.

 • reklamovaný výrobok musí obsahovať kompletné balenie - prepojovacie káble, príp. batérie, redukcie, montážne pliešky a pod.

 • v prípade tažko prenosných zariadení (monitory, repro zostavy 5+1, laserové tlačiarne) je potrebný aj originálny obal

  
Na niektoré výrobky sa vzťahuje tzv on-side záruka (monitory AOC, Neovo, LG a pod). To znamená, že výrobok nie je potrebné nosiť k nám do predajne, ale stačí kontaktovať zmluvného poskytovateľa záručného servisu. O takomto spôsobe vybavovania reklamácii však bude zákazník informovaný pri jeho predaji.


Neoprávnené reklamácie


   Strata nároku na reklamáciu nastáva v prípade:

 • ak je na reklamovanom výrobku vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou.

 • ak bol výrobok doručený v rozobranom stave, má poškodené alebo nečitateľné sériové číslo.

 • ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie,

 • poškodenia v dôsledku požiaru, vody, atmosferickými výbojmi, prepätím v sieti.

 • nesprávneho používania než na aké bolo zariadenie určené a dimenzované.

 • zanedbania bežnej údržby - prach vo vnútri počítača a pod.


   Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného Obchodného zákonníka.


Pozáručný servis

   Naša firma disponuje nadštandardne vybaveným servisným strediskom a skúsenosťami profesionálne školených servisných pracovníkov. V rámci pozáručného servisu vám ponúkame nasledujúce služby:


 • profylaktická starostlivosť - preventívna a odborná údržba výpočtovej techniky,

 • kompletizácia, upgrade a servis počítačov,

 • inštalácia, kontrola funkčnosti a nastavení operačného systému Windows XP/98SE/95/ME

 • inštalácia, kontrola funkčnosti a nastavení aplikácií a legálneho software,

 • antivírová kontrola,

 • návrhy riešení a dodávky PC, notebookov a serverov, periférnych zariadení

 • návrhy cenovo výhodných riešení nákupov licencií software, poradenstvo pri softvérovom audite

 • návrh a realizácia sieťového informačného systému,

 • návrh a realizácia pripojenia k Internetu,

 • registrovanie a preregistrovanie domén,

 • webhosting, výroba a aktualizácia www stránok,

 • návrh, inštalácia a rozširovanie káblových sietí alebo bezdrôtových sietí, aplikácie riešení klient-server

 • záchrana údajov s poškodených diskových médií - nie s fyzicky poškodených

 • čistenie výpočtovej techniky   Pozáručná oprava bude vykonaná podľa rentability opravy po dohode so zákazníkom. Servis vykonávame spravidla do troch dní od zadania, po prípadnej dohodode je možné vykonať aj expresné servisné opravy buď u nás alebo na mieste priamo u zákazníka. Disponujeme vlastným servisným vozidlom.

NÁŠ TIP

AKCIE COMFOR

Každý mesiac  nové akcie, trháky do vypredania zásob.
_______________________
DIGITÁLNA TELEVÍZIA A INTERNET

100Mbit  internet v Kežmarku.
_______________________
Anivirusové programy


ESET  online objednávka
_______________________

Unikátne elektronické stavebnice


Učiť sa formou hry, to je ta správna hračka pre Vaše deti.
______________________
Registračné pokladnice EURO


Návrat na obsah