Tipy a triky do windows - JURsat COMPUTERS - počítače televízia a internet pre Kežmarok

Prejsť na obsah
SLUŽBY
WINDOWS XP

Automatické zobrazenie priečinkov
Ak kliknete na ikonu Tento počítač, otvorí sa okno, kde vidíte všetky vaše úložné médiá - HD, CD/DVD a užívateľské adresáre. Ak chcete vidieť aj priečinky, musíte kliknúť na ikonu Priečinky.
Postup pre automatické zobrazenie priečinkov:
Dvojkliknite na Tento počítač, choďte do menu Nástroje - Možnosti priečinka - Typy súborov a nájdite položku Folder (NONE). Stlačte Spresniť, kliknite na položku explore a kliknite na Predvoliť. Potvrďte OK.

Chýbajúce alebo poškodené systémové fonty

Ak počítač zobrazuje položky menu alebo názvy súborov či adresárov iným písmom ako zvyčajne, možno máte poškodené alebo zmazané systémové fonty (adresár %Windows).
Opravný postup:
Najprv si vytvorte adresár, kde budete kopírovať nové fonty, napr. c:Vložte inštalačné CD WindowsXP do mechaniky, kliknite na Štart - Spustiť, napíšte cmd a stlačte Enter. Postupne vykonajte nasledovné príkazy, potvrdené Enterom:
e: (písmeno mechaniky, kde je vložené CD)
cd i386
expand *.tt_ c:
expand *.fo_ c:
c:
cd
ren *.tt_ *.ttf
ren *.fo_ *.fon
Fonty nainštalujete jednoduchým prekopírovaním z adresára c:do adresára %windows- alebo komfortnejší spôsob:
Dvojkliknite na Tento počítač. V ľavom paneli (Priečinky) kliknite na adresár %windows(v pravom paneli uvidíte všetky nainštalované fonty). Z menu Súbor zvoľte Inštalovať nový font. V tomto prípade vás systém vyzve k odinštalovaniu pôvodného (ak je tam). To spravíte jednoduchým zmazaním pôvodného fontu.

Kde sa vo Windows nachádzajú súbory s ikonami?

V adresári %Windowssa nachádzajú knižnice SHELL32.DLL, PIFMGR.DLL, MORICONS.DLL, ktoré obsahujú množstvo ikon, ktoré môžeme použiť napr. pre programy na pracovnej ploche.
Urobíme to tak: Pravým tlačidlom klikneme na pôvodnú ikonu programu, zvolíme položku Zmeniť ikonu, vyhľadáme niektorú z uvedených knižníc a vyberieme si novú ikonu.

System File Checker

Niektoré programy pri svojej inštalácii svojvoľne prepíšu niektoré systémové súbory, čo môže mať za následok pomalý a nespoľahlivý chod počítača.
Postup pre obnovu originálnych súborov systému Windows XP:
Vojdite do menu Štart - Spustiť, napíšte sfc /scannow a stlačte Enter. Spustí sa rutina System File Checker, ktorá oskenuje všetky systémové súbory a prepísané či poškodené súbory nahradí originálnymi z inštalačného CD.

Odstránenie prihlasovacieho dialógu

Ak chcete, aby systém po štarte automaticky prihlásil konkrétneho užívateľa namiesto zobrazenia úvodnej obrazovky s užívateľskými kontami, postupujte nasledovne:
V menu Štart - Spustiť napíšte control userpasswords2 a stlačte Enter.Naskočí okno Užívateľské kontá, v ktorom zrušte zaškrtnutie pri Používatelia môžu na tomto počítači pracovať až po zadaní mena používateľa a hesla. Následne zvoľte užívateľa, ktorý má byť pri štarte automaticky prihlásený.

Zablokovaná voľba „Schémy napájania“

V menu Štart - Nastavenia - Ovládacie panely - Možnosti napájania nie je možné nastaviť žiadnu schému napájania (políčka sú šedé). Môže sa to stať vtedy, keď časť alebo všetky príslušné zápisy v registri sú z rôznych dôvodov zmazané.
Oprava: Pomocou rutiny Powercfg skopírujeme schémy napájania z konta Štandardný užívateľ (Default User) na konto užívateľa, ktorý je práve prihlásený.
Postup:
Choďte do menu Štart - Spustiť, napíšte cmd, stlačte Enter. V novootvorenom okne napíšte nasledovný príkaz ukončený Enterom:
powercfg /RestoreDefaultPolicies
(MS Knowledge Base Art. 913622).

Vypnutie Autoplay pre CD/DVD mechaniky

Nie každému vyhovuje, že hneď po vložení CD/DVD do mechaniky sa počítač pokúša spustiť štartovací súbor (autorun) na CD/DVD. Pre zrušenie tohoto chovania použite odporúčaný program TweakUI.
Postup: V menu My Computer - Autoplay - Drives odškrtnite všetky disky, v menu Types odškrtnite obe Enable Autoplay. Ak chcete naopak zapnúť Autoplay, zaškrtnite obe políčka.
Poznámka: Ak by uvedený postup nebol úspešný, použite (po dôkladnom preštudovaní) riešenie z Microsoft Knowledge Base.

Zmena písmenného označenia logických diskov

Niekedy vám nemusí vyhovovať označenie diskov, ktoré im pridelí systém. Všetky označenia okrem systémového disku (väčšinou c:) môžeme ľubovoľne meniť.
Postup: Pred zmenou písmena HD jednotky vždy najprv deaktivujme CD/DVD mechaniky, lebo ony si vždy obsadia najbližšie voľné písmená za systémovým diskom (c:) a nedovolia nám, aby sme tieto písmená pridelili iným HD.
Robí sa to kliknutím pravým tlačidlom na ikonu Tento počítač - Vlastnosti - Hardvér - Správca zariadení, kde jednotlivé CD/DVD zakážeme. Počítač reštartujeme, klikneme pravým tlačidlom na ikonu Tento počítač, zvolíme Správu diskov a ľubovoľne prehodíme písmenné označenia logických diskov. Keď sme spokojní, opäť môžeme povoliť jednotlivé CD/DVD mechaniky.

Odstránenie programu „MSN Messenger“ z programu „Outlook Express“

Aj vás znervózňuje pomalý nábeh programu Outlook Express? Na príčine je to, že po jeho štarte štartuje aj program MSN Messenger, aj keď ho práve nechceme. Čo s tým..?
Vojdite do menu Štart - Spustiť, napíšte regedit, stlačte Enter.
Vyhľadajte kľúč
HKEY_LOCAL_MACHINEExpress.
Poklopte na hodnotu Hide Messenger (ak neexistuje, vytvorte ju ako Hodnota DWORD) a nastavte jej hodnotu na 2. A je to.

Zálohovanie e-mailových správ v programe „Outlook Express“

Aj keď pre zálohovanie správ existuje viacero samostatných programov, napr. Oebackup, Windows XP tiež ponúka možnosť uloženia správ. Princíp spočíva v zálohovaní poštových priečinkov (Inbox, Outbox, Sent Items, ...) ako celku.
Postup: Otvoríme Outlook Express, klikneme na menu Nástroje - Možnosti.
Na karte Údržba klikneme na Priečinok na ukladanie. Označíme si cestu v okienku Ukladací priestor a pomocou Ctrl+C skopírujeme do schránky. Stlačením Zrušiť zatvoríme okná Ukladací priestor aj Možnosti.
Stlačíme Štart - Spustiť a pomocou Ctrl+V vložíme skopírovanú cestu do okienka Spustenie.
Stlačíme OK. Otvorí sa priečinok, kde Outlook Express ukladá súbory s poštovými priečinkami (s koncovkou .dbx). Tieto súbory jednoducho prekopírujeme do ľubovoľného adresára, alebo na prenosné médium (USB-kľúč, disketa), alebo ich napálime na CD.
Zálohované správy môžeme spätne importovať nasledovne:
Otvoríme Outlook Express, v menu Súbor zvolíme položku Importovať - Správy. Vo výbere programu zvolíme program, v ktorom sme správy zálohovali - v našom prípade Outlook Express 6.
Stlačíme Ďalej, zvolíme si Importovať poštu z ukladacieho adresára programu Outlook Express 5.
Potvrdíme OK, stlačíme Prehľadávať a nájdeme adresár so zálohovanýmy súbormi.
Stlačíme Ďalej, vyberieme si poštový priečinok, ktorý chceme importovať (alebo možnosť Všetky priečinky), stlačíme Ďalej a Dokončiť. Hotovo.
Upozornenie: Importované správy sa pridajú do rovnomenných priečinkov, pričom nezmažú správy v nich už uložené.

Súbor „Thumbs.db“

Čudujete sa, že v rôznych adresároch nachádzate súbor „Thumbs.db“, ktorý ste nevytvorili? Je to súbor miniatúrnych náhľadov pre obrázky, nachádzajúce sa v adresári a vytvára ich systém. Ak náhľadový spôsob zobrazovania obsahu adresárov nevyužijete, môžete ho zrušiť:
V dialógovom okne Nástroje - Možnosti priečinka kliknite na kartu Zobrazenie a potom začiarknite políčko pri položke Miniatúry neukladať do vyrovnávacej pamäte.

Mazanie obsahu adresára „Prefetch“

Z času načas (~ raz za 2 mesiace) je dobré zmazať obsah adresára %WindowsJe to adresár, kde si jednotlivé programy ukladajú pravidlá, ako má s nimi operačný systém zaobchádzať. Bohužiaľ, po odinštalovaní programu tam tie pravidlá väčšinou zostanú a adresár sa zbytočne rozrastá. Po zmazaní obsahu adresára Prefetch (nie celý adresár!) si programy vytvoria pri prvom štarte nové „čerstvé“ pravidlá.

Zrušenie funkcie „Dlhodobý spánok“

Ak nepoužívate uvedenú funkciu počítača, je dobré ju vypnúť, ušetríte asi 500 MB na harddisku.
V dialógovom okne Štart - Nastavenie - Ovládací Panel - Možnosti napájania (Power Options) zrušte Dlhodobý spánok na karte Dlhodobý spánok.

Zmena kontextového menu Odoslať

Ak kliknete pravým tlačidlom na nejaký súbor, adresár alebo ikonu, zobrazí sa tzv. kontextové menu, ktoré okrem iného obsahuje aj položku Odoslať kam. Zoznam cieľov môžeme ľubovoľne meniť:
V okne Štart - Spustiť napíšte sendto a stlačte Enter. Dostanete sa do adresára SendTo, ktorý môžete voľne upravovať - mazať a pridávať položky.
Napr: Chcete mať možnosť odoslať súbor do „Panelu pre rýchle spustenie“ (Quick Launch). Choďte do menu Súbor - Nový - Zástupca - Prehľadávať a nájdite adresár C:and SettingsUsersDataExplorerLaunch. Kliknite naň a potvrďte OK.

Mazanie záložných adresárov po aktualizáciách

Ak aktualizujeme systém z lokality Windows Update alebo nainštalujeme Windows ServicePack, vytvoria sa v adresári Windows adresáre, ktoré obsahujú stav pred aktualizáciou. Názvy týchto adresárov sa začínajú a končia znakom „$“ a obsahujú slovo „Uninstall“. Ak nebudeme chcieť aktualizácie odinštalovať, môžeme adresáre zmazať, ušetríme značné miesto na disku.

Počítač sa samovoľne reštartuje...

Táto porucha môže mať síce aj zložitejšiu príčinu (konfliktné zariadenie, kolízia systémových prostriedkov), ale predsa len ako prvé odporúčam skontrolovať - nemáte náhodou prikrytý niektorý chladič (ventilátor)..? Prehriaty zdroj alebo niektorý komponent dokáže byť veľmi nepríjemný...

Nedostatok voľného miesta na disku

Chcete skopírovať na pevný disk väčší súbor a nepodarí sa vám to - obdržíte chybové hlásenie „Položka XY sa nedá kopírovať: Nedostatok voľného miesta na disku“, pričom voľného miesta máte evidentne dostatok.
Príčinou je systém súborov, na aký máte sformátovaný váš pevný disk. Max. veľkosť súboru, vytvoreného v jednotlivých systémoch je:
FAT16 - 2 GB
FAT32 - 4 GB
NTFS - 16 TB (terrabyte).

Použitie funkcie „Tlač do súboru“

Funkcia slúži na tlač „bez tlačiarne“, čo je prípad, keď vytvoríme dokument napr. doma na laptope, ale tlačiareň máme na počítači v kancelárii, ku ktorému práve nemáme prístup.
Princíp tlače do súboru spočíva vo vytvorení binárneho tlačového súboru, ktorý uložíme na prenosné médium (CD, USB-stick, disketa) a neskôr vytlačíme.
Pozor: počítač, na ktorom vytvoríme dokument, musí mať nainštalovaný ovládač tej tlačiarne, na ktorej ho budeme neskôr tlačiť!
Postup je nasledovný:
V ľubovoľnej aplikácii vytvoríme dokument a stlačíme Tlačiť. V dialógovom okne vyberieme tlačiareň, zaškrtneme Tlač do súboru a stlačíme Tlačiť.
Otvorí sa okno, ktoré nás vyzve k uloženiu binárneho tlačového súboru PRN. Zvolíme názov dokumentu - napríklad List.prn a adresár, do ktorého súbor uložíme. Aplikáciu ukončíme.
Uložený tlačový súbor prekopírujeme na prenosné médium (CD, USB-stick, ...), prejdeme k počítaču s pripojenou tlačiarňou a vložíme médium do mechaniky.
Ak je tlačiareň pripojená cez USB port, zistíme názov počítača a názov zdieľanej tlačiarne. Ako?
Potom vojdeme do menu Štart - Spustiť, napíšeme cmd, stlačíme Enter. V otvorenom okne napíšeme
copy E:prn /b lpt1, ak máme tlačiareň pripojenú cez paralelný port (LPT1)
alebo
copy E:prn /b \PocMeno, ak je tlačiareň pripojená cez USB port, alebo k inému počítaču v sieti LAN, pričom
E:prn = umiestnenie a názov dokumentu
PocMeno = názov počítača, ku ktorému je fyzicky pripojená tlačiareň
MojaTlac = názov, pod ktorým je tlačiareň zdieľaná). Potvrdíme Enterom.
Keď sme sa nepomýlili, dokument sa správne vytlačí.
Poznámka:
Metódu tlače do súboru môžeme využiť aj pre tlač často tlačených dokumentov v nezmenenej forme na počítači, ku ktorému je pripojená tlačiareň. V tomto prípade zapíšeme príkazy copy... pomocou programu „Poznámkový blok“ (notepad.exe) do dávkového súboru (s koncovkou .bat), ktorý uložíme na Pracovnú plochu. Výhodou je enormne rýchla tlač bez nutnosti otvárať aplikáciu, v ktorej sme dokument vytvorili.
Pozor: Dávkový súbor musíme uložiť s úvodzovkami (napr. “List.bat“), lebo bez nich by Poznámkový blok pridal ešte jednu koncovku txt.

Tlač z DOSu

Staré DOSovské aplikácie vedia tlačiť len na paralelný port (LPT) a sériový port (COM). Nové tlačiarne okrem malých výnimiek tieto porty nepodporujú, sú vybavené kvalitnejším USB portom, alebo sieťovým (TCP/IP) portom. Dá sa využiť taká tlačiareň pre tlač z DOSu? Dá.
Musíme len presmerovať tlačovú úlohu z portu LPT (alebo COM) na túto tlačiareň.
Ak máme lokálnu tlačiareň pripojenú k lokálnemu počítaču cez USB - port, je to jednoduché:
Vojdeme do menu Štart - Nastavenia - Tlačiarne a faxy. Klikneme pravým tlačidlom na ikonu tlačiarne a zvolíme položku Vlastnosti. Na karte Porty zaškrtneme políčko Povoliť združovanie tlačiarní (Enable printer pooling) a zaškrtneme okrem portu, na ktorom je tlačiareň (napr USB), aj port, na ktorý budeme tlačiť z DOSu, napr. LPT1. Ak je už obsadený inou tlačiarňou, zvolíme iný port, napr. LPT2, tam ale musíme potom nasmerovať tlač z DOSu. Stlačte OK.
Ak je tlačiareň pripojená k inému počítaču na sieti, použijeme na to príkaz NET USE.
Postup:
Vojdeme do menu Štart - Spustiť. Napíšeme cmd, potvrdíme Enterom.
V otvorenom príkazovom okne napíšeme:
NET USE LPT1: \PrintServer/PERSISTENT:YES a stlačte Enter, pričom
LPT1: = port, na ktorý tlačíme z DOSu (LPT1 - LPT3 alebo COM1 - COM3)
PrintServer = názov sieťového počítača, ku ktorému je tlačiareň pripojená
PrinterName = zdieľaný názov tlačiarne
PERSISTENT:YES nám zaručí, že vytvorené prepojenie si bude systém pamätať aj po vypnutí a opätovnom zapnutí počítača.
Takto vytvorené prepojenie môžeme neskôr zrušiť príkazom NET USE LPT1: /DELETE.
Poznámky:
- Port, na ktorý tlačíme z DOSu (LPT, COM) musí byť fyzicky aktivovaný (v BIOSe aj v Správcovi zariadení)
- Keďže DOS tlačí text v ASCII forme (nie graficky), tlačiareň musí mať nainštalované vlastné fonty (PCL, PS).

Vypnutie Hlásenia chýb

Pri rôznych (aj malých) poruchách systému Windows sa otvorí dialógové okno s hlásením poruchy a s otázkou, či chceme firmu Microsoft informovať o vzniknutej chybe. Ak nás to ruší, môžeme oznamovanie chýb zakázať.
Postup je jednoduchý:
Klikneme pravým tlačidlom na ikonu Tento počítač, zvolíme položku Vlastnosti, klikneme na kartu Spresnenie - Hlásenie chýb. Tam zapneme položku Vypnúť označenie chýb. Je dobré nechať zapnutú voľbu Upozorniť však pri výskyte kritickej chyby.

Stratené záložky vo Vlastnostiach obrazovky

Niektoré vírusy spôsobia, že z okna Vlastnosti obrazovky zmiznú niektoré záložky, napr. Pracovná plocha či Šetrič obrazovky. Napravíme to pomocou editora Zásad skupín (Group policy editor).
Postup: Klikneme na Štart - Spustiť, do okienka napíšeme gpedit.msc a potvrdíme Enterom. Otvorí sa konzola Group Policy, kde sa v ľavej časti preklikáme do Šablóny pre správu - Control Panel - Display. Keď klikneme na Display, v pravom okne vidíme nastaviteľné zásady. Zvolíme si položku, ktorú chceme obnoviť, (napr. ak chceme znovu zobraziť Šetrič obrazovky, dvojklikneme na Hide Screen Saver Tab), zvolíme zakázané a potvrdíme Enterom. Konzolu už môžeme zatvoriť, pri otvorení Vlastností obrazovky sa už karta Šetrič obrazovky zobrazí.

Časté prekresľovanie ikon na Pracovnej ploche

Tento problém sa dá vyriešiť zväčšením vyrovnávajúcej pamäte pre ikony. Použijeme na to Registračný editor.
Postup: Klikneme na Štart - Spustiť, do okienka napíšeme regedit a stlačíme Enter.
V otvorenom okne Regeditu sa preklikáme do kľúča
HKEY_LOCAL_MACHINE
V ňom vytvoríme novú reťazcovú hodnotu (String Value) s názvom Max Cached Icons. Dvojklikneme na ňu a pridelíme jej hodnotu 2000.
Poznámka: Povolené sú hodnoty v rozsahu 100 - 4096, štandardne je 500.
(Podľa Microsoft Knowledge Base Q132668).

Stratila sa vám ikona „Zobraziť pracovnú plochu“?

Keď ste si omylom zmazali ikonu Zobraziť pracovnú plochu z Panelu pre rýchle spustenie, nemusíte si zúfať. Otvorte Poznámkový blok a napíšte tieto príkazy:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
Dokument uložte na pracovnú plochu pod vhodným názvom, napr: "Show Desktop.scf". Tým sa vytvorí na pracovnej ploche žiadaná ikona, ktorú môžeme presunúť do Panelu pre rýchle spustenie.
Poznámka: Pri ukladaní musíme v názve súboru zadať aj úvodzovky, ináč by poznámkový blok pridal ku koncovke scf ešte jednu koncovku txt.


Oprava windows poškodeného konta použivateľa
1. Prihláste sa ako iný používateľ, ktorý má na PC vytvorený účet.
2. Štart / Spustiť (alebo skratkou: klávesa Win + R), napíšte regedit a potvrďte OK. Ak ste administrátor, tak ho spustite, ak nie ste administrátor, tak kliknite na neho pravú myšou a vyberte Spustiť ako správca.
3. Nájdite kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion ProfileList.
4. Rozkliknite ho a uvidíte tam ďalšie kľúče v tvare (čísla sa budú od tohto líšiť)
S-1-5-21-1047587298-1266205081-422984545-1125
S-1-5-21-1047587298-1266205081-422984545-1125.BAK
5. Čísla sú rovnaké, len sa líšia príponou. Tú bez prípony premenujte napríklad na. OLD au druhého čísla zmažte príponu. BAK.
6. Potvrďte cez F5.
7. Odhláste sa a znovu prihláste menom užívateľa, ktorý mal predtým problém.

Na záver jedna maličkosť, ale poteší...

Rutina Štart - Hľadať - Súbory alebo priečinky povoľuje v hľadanom výraze použiť znak „*“(asterix), ktorý predstavuje množinu znakov. Menej známe je, že povoľuje aj znak „?“(otáznik), ktorý predstavuje jeden znak.
Príklad: Hľadaný výraz a??k.* nájde všetky štvorpísmenné slová, začínajúce sa na „a“ a končiace sa na „k“, ktoré majú ľubovoľnú príponu, napr:
alik.exe
arak.html
attk.jpg ...

NÁŠ TIP

AKCIE COMFOR

Každý mesiac  nové akcie, trháky do vypredania zásob.
_______________________
DIGITÁLNA TELEVÍZIA A INTERNET

100Mbit  internet v Kežmarku.
_______________________
Anivirusové programy


ESET  online objednávka
_______________________

Unikátne elektronické stavebnice


Učiť sa formou hry, to je ta správna hračka pre Vaše deti.
______________________
Registračné pokladnice EURO


Návrat na obsah