Orgán dozoru a dohľadu - JURsat COMPUTERS - počítače televízia a internet pre Kežmarok

Title
Title
Title
Prejsť na obsah

Orgán dozoru a dohľadu

PODPORA
ORGÁN DOZORU A DOHĽADU

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 051/ 7721 597
fax.: 051/ 7721 596

Ladislav Jurdik JURsat COMPUTERS
Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok
tel.: 052 4522367, 0905 219488
email: jursat@jursat.skOTVÁRACIE HODINY:
PONDELOK - PIATOK
8:00-12:00  13:00-16:00
SOBOTA - NEDEĽA  ZATVORENÉNávrat na obsah